28 Mart 2013 Perşembe

Çankaya Kent Konseyi Semt Meclisleri

Çankaya Kent Konseyi Semt Meclisleri Hakkında 
Çankaya Kent Konseyi, Semt Meclisleri ile kentsel yaşamı kolaylaştırmayı ve yaşayanların refahına yönelik, mahalleyi tarihsel gelişiminden koparmadan, mahalle sakinlerinin ve mahalle yönetimlerinin buluştukları, deneyimlerini paylaştıkları, birlikte düşündükleri ve ürettikleri ortamın uyumlu çalışmasını örgütleyen temel yapılardan biri olarak planlanmaktadır.
Semt Meclisleri, mahalle muhtarı ve İhtiyar Heyeti'nden mahallede bulunan okulların müdürlerinden veya temsilcilerinden, Okul Aile Birliği başkanlarından, mahallenin esnaf ve oda temsilcilerinden, mahalle gençlik, kadın ve engelli temsilcilerinden, mahalledeki dernek, vakıf, spor kulübü gibi sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden, apartman veya site yöneticlerinden oluşmaktadır.
Seyranbağları Semt Meclisi
19 Aralık 2010 tarihinde toplanan Seyranbağları sakinleri Semt Meclisinin kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.
9 mahalle (Bayraktar, B.Esat, Göktürk, K.Esat, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Seyranbağları, Umut) temsilcilerinin  katıldığı toplantı semt sorunları, demokrasi anlayışı, meclisin oluşum ve çalışma şekline ilişkin gündemler tartışılmıştır.
Yürütme Kurulu
Hasan Düz
Zafer Gökcan
Yıldız Demirbaş
Hıncal Tezcan
Cahit Sandal
Nevruz Bakırtepe
Mithat Ay
İclal Akyön
Sokullu Semt Meclisi
Çankaya Kent Konseyi Sokullu Semt Meclisi kuruluş toplantısı 28 Kasım 2010 tarihinde Sokullu Hacı Bektaş Kültür Vakfı salonunda gerçekleştirilmiştirToplantıya; muhtarlar, esnaflar, okul temsilcileri, apartman yöneticileri, dernek temsilcileri ve 5 mahalle (Sokullu, Harbiye, Ş.Cevdet Özdemir, Öveçler, Aydınlar) temsilcileri katılım göstermiştir.Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, talep ve önerilerini almak ve mahalle halkının karar süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Sokullu Semt Meclisi kuruluş toplantısında mahallenin sorunlarına değinilip ve yaklaşık 100 mahalle sakininin katılımıyla semt meclisi yönetimi oluşturulmuştur.
Sokullu Semt Meclisi Yürütme Kurulu:
Taner EGE-Sokullu Mahallesi
Özgür Özdemir-Harbiye Mahallesi Muhtarı
Ali Kılıç-Ş.Cevdet Özdemir Mahallesi Muhtarı
Evren Çetinkaya
İhsan Akçay
Av. Deniz Özbilgin
Çiğdem Semt Meclisi
25 Eylül 2011 tarihinde Çiğdem Mahallesi Bilim Özel Okulları’nda gerçekleşen ve muhtarlar, okul temsilcileri, apartman sakinleri, esnaflar, dernek yöneticilerinin katıldığı toplantı sonunda Çiğdem, Çukurambar, Kızılırmak, İşçi Blokları mahalle temsilcileri, muhtarlar ve dernek yöneticilerinden oluşan  semt meclisi yönetim kurulu oluşturulmuştur.Kuruluş toplantısında; semtlerde yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki sorunları çözmek, projeler üretmek ve birlikte yönetime katılmak amacıyla kurdukları mecliste değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Çiğdem Semt Meclisi Yürütme Kurulu;
Cemal Akın-Çiğdem Mahallesi Muhtarı
Hasan Sarıkaya-İşçi Blokları Mahallesi Muhtarı
M. İhsan Gülbudak-Çukurambar Mahallesi Muhtarı
Ahmet Nedim Kaya-100.Yıl Mahalle Temsilcisi
Atife Kalelioğlu-Kızılırmak Mahalle Temsilcisi
Semra Kobakçı-Çukurambar Mahalle Temsilcisi
Mehmet Fatih Akıcı-Çiğdem Mahallesi Temsilcisi(Çiğdem Semt Meclisi Dönem Sözcüsü)
Mehmet Şaban Çelik-Çakder Derneği Temsilcisi
Melih Karakadıoğlu-Çiğdemim Derneği Temsilcisi


(*) ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ' NİN PLAN İPTALİ  KARARI:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı İşci Blokları Mahallesi’ndeki BİRLİK PARKI ile ilgili olarak, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 15. İdare Mahkemesinde açtığı plan iptali davası sonuçlanmıştır. İlgili Mahkemenin 2012/233 ESAS  ve 2012/1197 sayılı KARARI  ile, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3438 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliği  hukuka uyarlık bulunmadığı ve kamu yararı gözetilmediği gerekçesiyle, 18.07.2012 tarihinde  kararın tebliğini izleyen günden itibaren  30 gün içinde DANIŞTAY’a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal edilmiştir.Bu kararla Birlik Parkındaki yapılaşma şimdilik durdurulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder